Taymor bliže vrata uputama za montažu

Pričvršćen između okvira vrata i vrata , Taymor vrata zatvarači koristiti izvorsku sustav koji prisiljava vrata automatski zatvoriti . Brzina kojom se zatvara vrata se može podesiti na jednu od tri postavke naužu brzinu regulacijskog ventila . Taymor vrata zatvarači su dizajnirani za plasman pri vrhu vrata . Oni se mogu kupiti u kompletnom seta , bez dodatnih dijelova. Međutim , alati ne . Neki Taymor setove koristiti ravnom vijka , dok drugi dolaze s Phillips - glave screws.Things što vam je potrebno
Taymor bliže vrata postaviti
traka mjera Screenshot olovka
Drill
odvijač primjereno vašem modelu
ključ primjereno vašem modelu
Kako pronaći moj kućni broj

Ulica numeriranje omogućuje identificirati svaku zgradu na ulici . Broj ulica i zgrada broj obično je uključen poštanski adresu , kao u 123 Columbus ulici 123 jebroj ulica . U SAD i Kanadi , zgrade su obično numerirane s neparnim brojevima na jed

Více >