Kako promijeniti vrata zasuna prekidača na LTF2140ES0 Frigidaire posuđa

vrata zasun switch vašeg Frigidaire LTF2140ES0 jesigurnosna naprava koja zatvara vrata perilice rublja je , dokje ciklus pokrenut . Možda ćete morati zamijeniti brave prekidač akoaparat ima problema zaključavanje na početku ciklusa i prikazivanje kod pogreške . Prekidač je lako pristupiti i ukloniti nakongumena čizma spajanja bubanj za okvir vrata je pušten . To je ono što vam je potrebno
iglama kliješta Pretraživati ​​odvijač trg - glava Srpski Zamjena vrata kvaka prekidač
Kako promijeniti ventil protok u Whirlpool Perilica Model WFW9200SQ00

Kad vaš Whirlpool front- load WFW9200SQ00 suđa ne puniti vodom ,najvjerojatnije krivac jeventil za protok vode priključen na stražnjoj strani uređaja . Ventil prima električni signal s upravljačkom pločom koja omogućujeventil znam da li otvoriti vent

Více >