Home & Garden >> Dom i vrt >> Home Safety >> Detektor dima >> Content

Kako testirati Kidde protupožarni alarm

< p > Bilo dom treba imati barem jedan dimni alarm da osigura osobnu sigurnost u slučaju požara . Kidde jeproizvođač protupožarni alarm koji se pokreću izvan vašeg doma električne energije i imajurezervnu bateriju trebajudom dogoditi da izgubi vlast . Kidde preporuča tjedni vatrodojave test kako bi se osigurala sigurnost za dom i obitelj . Svaki Kidde vatrodojavni ima izgrađen -in testiranje značajka koja daje trenutačne rezultate .
Upute Screenshot 1 < p > Stavite stolica , stolica , ili druge čvrste predmete ispod Kidde alarm . Stanite na stolici ili stolici dobiti jednostavan pristup alarm .
2 < p > Pronađite gumb "Test " na licu alarma . Gumb test jevidljiv samo gumb na alarm .
3 < p > Pritisnite i držite tipku "test" za najmanje dvije sekunde . Dokle godalarm ima moć ,zvuk bi trebao aktivirati automatski. Provjerite je alarm je baterija strani automatskog prekidača okvir ako se alarm ne oglašava.
4 < p > Pritisnite i držite tipku "test" za dvije sekunde za deaktiviranje test .


od:http://vrt.98905.com/home-safety/smoke-detectors/1016130486.html
autorsko pravo © Dom i vrt Sva prava zadržana.